"Et sted jeg kan komme og være,
for å bli alt det Gud har skapt meg til."

Les mer

Dette skjer fremover

Søndag 26. mai

11:00 Gudstjeneste - Øygospel

Fellesgudstjeneste med de andre menighetene på Flekkerøy i hallen. 

Mandag 27. mai

19:30 - 22.05.2024 21:30 Dypere

Tirsdag 28. mai

18:00 Bønnemøte

Hver uke inviterer vi til bønnemøte i 2.etg i Solkollen. 
Velkommen! 

Tirsdag 4. juni

18:00 Bønnemøte

Hver uke inviterer vi til bønnemøte i 2.etg i Solkollen. 
Velkommen! 

Abonner Se hele kalenderen